Gdy wszystko musi się zgadzać, musi się coś nie zgadzać. Stanisław Jerzy Lec
Page Designed by Tmaxwell